خانه اصول کلی باغبانی بیماري پوسیدگی طوقه یا گموز نهال پسته

بیماري پوسیدگی طوقه یا گموز نهال پسته

0 ثانیه خوانده شده
۰
0
480

 نشانه هاي بیماري روي قسمتهاي هوایی نهال پسته متاسفانه موقعی ظاهر می شود که بیماري طوقه و تنه نهال پسته را پوشانده باشد و در واقع نهال پسته تا سر حد مرگ پیش رفته است. روي شاخه هاي اصلی و قسمتهاي هوایی تنه حبابهاي شفاف و کوچک صمغ ترشح می شود و شاخه هاي کوچک نیز

از انتها شروع به پژمردگی نموده و بطور ناگهانی یک قسمت یا تمام نهال پسته می میرد.

در هواي گرم بعلت پیشرفت بیماري پوست تنه نهال پسته حلقه وار ٓالوده شده و چنانچه که رطوبت خاك هم به حد کافی باشد عالئم پژمردگی روي برگها بروز می کند. اولین ٓاثار ٓالودگی قسمتهاي زیر نهال پسته بصورت لکه هاي نرم مشخص در سطح پوست طوقه و قسمتی از تنه که زیر خاك نهال پسته به صورت لکه هاي نرم مشخص در سطح پوست طوقه و قسمتی از تنه که زیر خاك رفته ظاهر می شود. این لکه ها بیشتر تیره و گاهی قهوه اي یا سیاه می باشند. و چون پوست درخت خاکستري است لکه ها کامال مشخص می باشد. اگر محل الودگی را با چاقو خراش دهیم بافت تغییر رنگ یافته اي را مشاهده خواهیم کرد این بافت مبتال ابتدا سطحیٓ

ولی بتدریج گسترش یافته و عمیق تر می شود. تا جایی که منطقه کامبیوم و تمام نسوج پوست را فرا گیرد .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده مهندس نادر زینلی
بارگذاری بیشتر در اصول کلی باغبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

مناطق مناسب برای کاشت پسته در ایران

به طور معمول درختان پسته در ارتفاع۹۰۰ تا ۲۰۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته اند . برای بعضی …