خانه اصول کلی باغبانی بهترین زمان کاشت نهال پسته

بهترین زمان کاشت نهال پسته

2 ثانیه خوانده شده
۰
0
987

در روزهاي ٓافتابی وگرم و یا یخبندان و روزهایی که باد شدید است از کاشت نهال پسته جدًا خودداري شود بهترین شرایط براي غرس نهال پسته روزهاي ابري وهواي ٓارام است و بهترین زمان کاشت نهال پسته عموالً هنگام خواب نهال پسته است در مناطق گرم و متعدله و نیمه سردسیر ، بهترین زمان کاشت ، پائیز پس از خواب رفتن نهال پسته است ولی درمناطق سردسیر نهالکاري بهتر است پس از سپري شدن یخبندان انجام

شود. .

. ختم زمان کاشت نهال پسته در پائیز طوري تنظیم و برنامه ریزي شود که ریشه نهال پسته با محیط جدید قبل از فرارسیدن یخبندان انس پیدا نموده باشد لذا بایستی پایان زمان کاشت ۲ الی ۳ هفته قبل از بیداري ظاهري نهال پسته باشد.

البته زمان کاشت نهال پسته گلدانی ، از قاعده فوق تبغیت نمی کند زیرا نقل وانتقال و کاشت نهال پسته در تمام طول سال عملی است مع الوصف رعایت موارد ذیل ضروري است.

۱-درموقع انتقال نهال پسته نبایستی درجه حرارت مبدا با مقصد اختالف داشته باشد.

۲-رطوبت بافت خاك گلدان نهال پسته درحدي باشد که مانع از هم پاشیدگی خاك گلدان شود.

۳-موقع کاشت ، ظرف گلدان ) نایلون و سفال و…(نهال پسته با احتیاط جداگردد، از کاشت نهال پسته با ظرف و گلدان بطور جدي خودداري شود .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده مهندس نادر زینلی
بارگذاری بیشتر در اصول کلی باغبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

مناطق مناسب برای کاشت پسته در ایران

به طور معمول درختان پسته در ارتفاع۹۰۰ تا ۲۰۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته اند . برای بعضی …