انواع پسته ایران

پسته درخت دو پایه ای است که ارتفاع آن به حدود پنج متر می رسد و به حالت خودرو در ایران و افغانستان می روید.

برگ های درخت پسته متناوب و مرکب از 2 یا 3 برگچه نوک تیز با یک برگچه انتهایی است و برنگ سبز روشن می باشد. گلهای آن خوشه ای است و گل نر آن فاقد گلبرگ است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد درخت پسته به سایت پسته رفسنجان شرکت اریا نهال مراجعه فرمایید.
ایران یکی از بزرگ ‌ترین صادرکنندگان مهم  پسته در جهان به حساب می‌آید و بهترین نوع پسته جهان در کشور ایران وجود دارد،
پسته نه تنها در 2‌ نوع خام و بو داده از جمله اجزای مهم آجیل‌های شور و شیرین است، بلکه نوع تازه و تر پسته نیز – که در اواخر تابستان و اوایل پاییز به بازار می‌آید طرفداران بسیاری دارد.

علاوه بر این مغز آن به صورت خرد و آسیاب‌ شده در پخت بسیاری از شیرینی‌ها و کیک‌ها و همچنین به صورت  خلالی برای تزئین بعضی از پلوهای مخلوط مانند شیرین‌پلو، مرصع پلو، هویج پلو و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ضمن از پوست نرم و تازه آن نیز مربا ی خوشمزه درست می‌کنند.

انواع پسته:

پسته احمد آقایی :

میوه بادامی شکل و درشت دارد که رنگ سفید پوست آن و قرمزی مغز این نوع پسته، احمد آقایی را بعنوان یکی از بهترین نوع پسته ها معروف ساخته است. احمد آقایی – انس 28-26 دارای سایز متوسط ، سفید و درجه یک می باشد.

اندازه متوسط این محصول باعث افزایش تعداد در واحد یک کیلوگرم می باشد بنابراین اگر جشن یا مراسمی دارید که مصرف پسته شما زیاد است این نوع پسته گزینه مناسبی می باشد.متوسط گل و دیررس، دارای بیشترین شدت سال آوری که در صورت اعمال مدیریت صحیح داشت به مقدار زیادی قابل کنترل است.پسته اوحدی(فندقی)

یکی از مهمترین ارقام تجاری پسته، بسیار معروف و سازگار در اکثر مناطق پسته کاری و 70-60 درصد باغات پسته رفسنجان را شامل می شود. ارتفاع درخت حدود 3 متر دارای رشد متوسط و تاج گسترده می باشد.

اکثریت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند و برگچه های انتهایی آن بزرگتر از برگچه های جانبی میباشد.غالبیت انتهای خیلی زیاد و اغلب برگها مرکب برگچه ای هستند. متوسط گل، زودرس و سال آوری متوسطی دارد. در دهه اول شهریور قابل برداشت می باشد.

پسته کله قوچی

عملکرد نسبتا ًبالا، میوه فندقی و درشت از عوامل اصلی انتخاب وگسترش آن بوده است دارای شاخه های قوی و محکم تری نسبت به اوحدی می باشد. نسبت به کمبود آب و مواد غذایی حساسیت بیشتری دارد.

در اکثر سالها به علت زودگلدهی مخصوصاً در مناطق سردسیر در معرض خطر سرمای بهاره می باشد. میان رس و با سال آوری متوسط می باشد دارای غابلیت انتهایی کمتر و قدرت تولید شاخه های جانبی بیشتری می باشد . در دهه دوم شهریور قابل برداشت می باشد.

پسته اکبری:

از ارقام تجاری پسته و از نظر اقتصادی دارای بالاترین ارزش می باشد، میوه های آن بادامی شکل، کشیده و درشت هستند، از خصوصیات این رقم رشد رویشی زیاد با رگبرگهای متراکم و سطح وسیع برگ، محصول خوب، دیرگل و دیررس بوده که در دهه سوم شهریور قابل برداشت می باشد و از گرمازدگی خسارت بیشتری را متحمل می شود.

پسته بادامی زرند:

میوه این رقم بادامی شکل، ریز و خنجر مانند و رنگی کدر دارد. منشاء آن از باغات قدیمی پسته واقع در منطقه زرند کرمان می باشد. اکثریت برگهای آن 5 برگچه ای هستند. رقمی زودگل و از ارقام خیلی زودرس و در نیمه اول مرداد ماه قابل برداشت است.

پسته خنجری دامغان:

این رقم یکی از ارقام تجاری پسته منطقه دامغان است که میوه آن بادامی شکل می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب 3 برگچه ای هستند و برگچه انتهایی بزرگتر از برگچه های جانبی است. رقمی دیر گل و متوسط رس و در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت است.پسته ممتاز:

میوه های این رقم بادامی شکل و مغز آن نسبت به سایر ارقام تجاری خوشمزه تر می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند. رقمی زودگل بوده و در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت است، از ارقام زود گل و دیررس به حساب می آید.

پسته سفید پسته نوق:

این رقم از زمانهای گذشته در منطقه رفسنجان وجود داشته، به ویژه در منطقه نوق که آب و هوای گرمتری نسبت به رفسنجان دارد، گسترش بیشتری یافته است. میوه این رقم بادامی شکل و زودگل بوده که در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت و از ارقام دیررس می باشد.

پسته شاهپسند.

این رقم نیز یکی از ارقام تجاری پسته در منطقه دامغان بوده که میوه آن بادامی شکل می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب 3 برگچه هستند. رقمی دیرگل بوده و در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت از ارقام متوسط رس می باشد.

پسته رقم قزوینی:

منشاء آن منطقه قزوین بوده و در آنجا به نام پسته کله بزی معروف است. میوه آن بادامی شکل، ریز و دارای مغز نسبتاً سبز رنگ است. تعداد میوه موجود در هر خوشه بسیار زیاد است. اکثریت برگهای آن مرکب 3 برگچه ای هستند. رقمی دیر گل بوده و در اواسط مردادماه قابل برداشت و از ارقام خیلی زودرس می باشد.

تعاریف و اصطلاحات پسته

   کد : شماره ایست که به پسته مورد نظر داده می شود .

   رقم : پسته ایران دارای ارقام متنوع می باشد. از جمله انواع بادامی فندقی احمد آقایی اکبری و…

   تعداد در انس عبارت است از تعداد دانه های پسته در یک انس (هر انس معادل 28/35 گرم است ).

   یک نواختی رقم:« به یک نواخت بودن پسته ار لحاظ رقم گفته میشود» .

   یک نواختی اندازه ( 1 ) : عبارت است از « نسبت وزن 15 درصد از درشت ترین دانه ها به 15 درصد از ریزترین دانه ها ».

   یک نواختی اندازه ( 2 ) : عبارت است از « نسبت وزن 5 درصد از درشت ترین دانه ها به 5 درصد از ریزترین دانه ها ».

   نا خندان : « به پسته ای گفته میشود که پوست سخت آن در جهت درز و برجستگی طولی بطور طبیعی و مکانیکی شکاف برنداشته باشد و یا طول شکاف ایجاد شده کمتر از یک چهارم محیط خارجی پسته بوده بطوریکه شاخصی به ضخامت 0/4 میلیمتر و عرض 6 میلیمتر از آن عبور نکند ».

   پوکی : « به حالتی گفته میشود که مغز پسته کمتر از 25 در صد وزن پسته را شامل شود ».

   کم خندان : « به پسته ای گفته می شود که فاصله دو لبه پوست سخت آن کمتر از دو میلیمتر باشد ».

   عیار : عبارت است از درصد وزنی مغزپسته موجود در صد گرم پسته با پوست سخت.

   مغز پسته آزاد : « به مغز پسته ای گفته می شود که از داخل پوست سخت بیرون آمده باشد ».

   نارس : به حالتی گفته می شود که رشد طبیعی مغز پسته در اثر عوامل مختلف کامل نشده و یا کوچک باقی مانده باشد. در این حالت مغز پسته کمتر از 27 درصد و بیشتر از 25 درصد وزن پسته را شامل می شود ».

   گوی : « اصطلا حاً به پسته ای گفته می شود که پوست اول آن ( پوست نرم بیرونی ) جدا نگردیده و یا بیش از یک چهارم سطح کل پوست سخت را در بر گرفته باشد ».

   بدرنگی : « به حالتی گفته می شود که پوست سخت در ¼ سطح کل یا ½ سطح یک لبه رنگ طبیعی خود را نداشته باشد. « تغییر رنگ به زرد خاکستری یا سیاه رنگ صورت گرفته باشد ».

   بد شکل و شکسته : « به حالتی گفته می شود که پسته شکل عادی خود را نداشته باشد و یا در ناحیه غیر شکاف طولی شکستگی پیدا کرده باشد ».

   ته خندان : به پسته ای گفته می شود که با وسایل مکانیکی از ته خندان شده باشد ( پسته به طور طبیعی از نوک خندان می شود ).

   آفت زدگی : « به آثار برخاسته از کار آفات که با چشم غیر مسلح بر روی مغز پسته دیدنی باشد گفته می شود. این آثار به صورت حفره های محل تغذیه شش پایان ، کنه ها ، وجود تنیده ها و فضولات پوسته های تخم لارو، شفیره ، کپک زدگی ، قارچ زدگی و مانند آن در مغز پسته دیدنی است ».

   مواد خارجی: « به موادی غیر از پسته نظیر پوست سبز و یا پوست سخت بدون مغز، سنگریزه و غیره که با چشم غیر مسلح دیدنی و به طرق مختلف قابل جدا شدن باشد گفته می شود.

 پوست پسته

پوست پسته استان کرمان از این مرکز با مناسب ترین قیمت جهت مصارف مختلف به فروش می رود.

پوست پسته دارای خواص زیادی می باشد و از جمله در صنعت های مختلفی استفاه می شود. از جمله اینکه از پوست پسته در رنگرزی استفاده می شود.

از پوست پسته می توان مربا و جوشانده خوشمزه تولید نمود. امروزه پیشرفت علم این امکان را فراهم آورده است که از پوست پسته برای تولید کربن استفاده شود که باعث می شود که کشور از واردات آن بی نیاز شده و خود صادرکننده این محصول شود و سودآوری ارزی مناسبی را ایجاد نماید.

پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می شده است و جنگل های وحشی پسته در ناحیه شمال شرق ایران به ویژه مرز افغانستان و ترکمنستان وجود دارد و گمان می رود که درخت پسته حدود ۴-۳ هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار گرفته است.

مغز پسته:
مغز پسته که عمدتا از پسته های دهن بسته تهیه میگردد و در صنایع شیرینی پزی – بستنی – شکلات سازی و سایر مواد غذایی استفاده می گردد.

انواع مغز پسته سبز (کال):
این مغز پسته فقط از پسته نارس تولید می گردد و دارای چند درجه است:درجه S: رنگ سبز خیلی تیره
درجه A: رنگ سبز تیره
درجه B: رنگ سبز روشن
درجه C: رنگ سبز خیلی روشن

انس پسته چیست؟

عددی که برای انس پسته بکار می رود تعداد دسته های 5 تایی دانه های پسته در 142 گرم را نشان می دهد.

برای این منظور تعداد دانه های پسته در  142 گرم را بر 5 تقسیم نموده و عدد دست امده انس پسته را نشان می دهد.

انس پسته کمتر نشانگر درشت تر بودن دانه های پسته است.

انس بین 20 تا 22 : خیلی درشت

انس بین 22-24: درشت

انس بین 24-26: متوسط

انس بالاتر از 26: ریز

برای مشاهده اخبار روز صنعت پسته و مطالب مفید کشاورزی و پسته به کانال پسته رفسنجان بپیوندید 

برای عضویت در کانال بر روی تصویر زیر کلیک کنید:برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا