آیا با شیوه درست آبیاری درختان پسته آشنا هستید؟

اقلیم و خاک مناسب کشت پسته

مناطقی که تابستان های گرم خشک و زمستان های سرد و معتدل دارد مناسب کاشت پسته می باشند. تحمل دما در تابستان برای درختان پسته تا 40 درجه و در زمستان تا 20- درجه می رسد. البته میزان مقاومت به مراحل رشد گیاه، سن گیاه، نوع رقم، تغذیه و آبیاری درخت بستگی دارد و متفاوت می باشد.

پسته نسبت به سرما زودرس بهاره حساس بوده و دمای نزدیک به صفر و صفر درجه باعث خسارت درختان پسته می شود. سرمازدگی درختان پسته معولا در دهه سوم فروردین زمان باز شدن گل ها اتفاق می افتد. گرمای زود رس بهاره باعث از بین رفتن گل و میوه در ابتدای فصل می شود و گرمای بیش از حد زمان شکل گرفتن مغز باعث پوکی پسته می شود.

بارش باران در زمان تشکیل گل و میوه مشکل ساز بوده و باعث ریزش گل ها و میوه ها شده و همچنین باعث ایجاد رطوبت و اختلال در عملیات گرده افشانی می شود که پوکی میوه را به دنبال دارد. برای کاشت پسته مکانی مناسب است که در بازه زمانی یک ماه قبل از برداشت و حین برداشت بارندگی وجود نداشته باشد.

مناطقی که رطوبت بالای 70 درصد دارند به هیچ وجه برای کاشت و پرورش درخت پسته مناسب نبوده و حداقل رطوبت در تابستان برای پرورش درختان پسته باید کمتر از 35 درصد باشد. درختان پسته در فصل خزان احتیاج به ساعات معینی با دمای 7- درجه دارند تا نیاز سرمایی درختان تامین شود که این نیاز سرمایی باعث رشد جوانه ها می شود.

اقلیم و خاک مناسب کشت پسته

با مدیریت آبیاری باغ های پسته آشنا شوید!

از مهمترین عملیات داشت باغ های پسته آبیاری می باشد، درختان پسته در هر مرحله از رشد نیاز به میزان آب مشخصی دارند. درخت پسته تا حدودی مقاوم به کم آبی و خشک سالی می باشد اما باید نیاز آبی آن برطرف شود، کم آبی بیش از حد به درخت آسیب می رساند و باعث خشکیدگی و حتی مرگ آن می شود.

حساس ترین مراحل  رشد درختان پسته به تنش آبی زمان گلدهی و تشکیل میوه می باشد، آبیاری در این مراحل چه فوایدی دارد؟

  • آبیاری در فروردین زمان گلدهی باعث جلوگیری از سقط جنین می شود.
  • آبیاری زمان تشکیل میوه و پس از گرده افشانی در اواخر فروردین ماه موجب افزایش تعداد دانه در درخت می شود.
  • آبیاری زمان تشکیل و پرشدن مغز در تیرماه باعث جلوگیری از پوکی پسته می شود.
  • آبیاری در اواخر مرداد و یا اوایل شهریور باعث خندانی پوست استخوانی پسته و آبیاری یک هفته قبل از برداشت، باعث شادابی میوه می شود.

با مدیریت آبیاری باغ های پسته آشنا شوید!

آبیاری باغ های پسته در فصل بهار به چه شکل می باشد؟

تحقیقات نشان می دهد که آبیاری سنگین در اردیبهشت ماه باعث بروز عارضه لکه پوست استخوانی می شود. آبیاری سنگین در اردیبهشت ماه باعث کمبود کلسیم و رقیق شدن شیره گیاهی می شود که این امر موجب عارضه لکه پوست استخوانی می شود.

برای جلوگیری از تنش های خشکی در آخر فصل بهار مخصوصا خرداد ماه آبیاری کافی بیشترین تاثیر را بر کاهش پسته های زود خندان و کاهش آلودگی مغز پسته به سم افلاتوکسین دارد. بنابراین باغدار برای کاهش سم افلاتوکسین باید کاهش جزئی از خندانی پسته خود را قبول کند.

روش های آبیاری باغ پسته درفصل تابستان

نیاز آبی درختان پسته در تابستان به دلیل این که هوا گرم می باشد زیاد است و باید دوره های آبیاری کوتاه تر و نزدیک به هم بر اساس نوع بافت خاک انجام شود. در تابستان رشد درختان پسته به صورت یکنواخت می باشد و باید دوره های آبیاری به طور منظم صورت گیرد. بهترین آبیاری برای خندان شدن و رسیدگی کامل میوه شهریور ماه یا آخرین آبیاری قبل از برداشت می باشد.

آخرین آبیاری قبل از برداشت باید یک هفته تا 10 روز قبل انجام شود تا خطر آلودگی سم افلاتوکسین را کاهش دهد. یکی از مشکلات پسته ناخندانی آن می باشد تحقیقات نشان می دهد که آبیاری درختان پسته در مردادماه چه به صورت قطره ای و چه به صورت غرقابی و یا جوی و پشته تاثیر بسزایی در خندانی پسته دارد.

شکاف پوست استخوانی یا آندوکارپ بر اساس فشار مغز اتفاق می افتد، پس آبیاری در زمان رشد (مرداد ماه) لازم می باشد و کمک بسیاری به خندانی پسته می کند، البته درصد خندانی پسته به نوع رقم، آبیاری، تغذیه یا کوددهی و شرایط آب و هوایی بستگی دارد.

روش های آبیاری باغ پسته درفصل تابستان

با آبیاری باغ های پسته در فصل پاییز آشنا شوید!

فصل پاییز بهترین زمان برای بررسی وضعیت آبیاری در ارتباط با شوری خاک می باشد، زیرا در فصل تابستان آبیاری درختان مخصوصا در ماه های تیر و مرداد با تبخیر زیاد می باشد این تبخیر باعث تجمع نمک در منطقه ریشه می شود. در مناطقی که آب و خاک شور دارند تجمع شوری در منطقه ریشه باعث رشد ناکافی شاخه ها، چروکیدگی مغز و آفتاب سوختگی می شود.

سوختگی نوک و حاشیه برگ ها حاصل از تجمع شوری در بافت خاک درختان می باشد. پس بنابراین نمونه برداری در فصل پاییز قبل از شروع بارندگی مشخص می کند که آیا برای کنترل نمک های تجمع یافته آبیاری اضافی در فصل زمستان لازم می باشد؟

آبیاری اضافی برای آبشویی و ماندابی شدن خاک صدمه ای به درختان وارد نمی کند، اما ممکن است باعث بیماری گموز درختان شود. بنابراین اگر با نمونه برداری مشخص شد که مشکل شوری درختان وجود دارد و نیاز به آبیاری اضافی هستیم، بهتر است آبیاری اضافی فقط برای آب شویی نمک ها در طول فصل انجام گیرد.

آبشویی باغ های پسته در فصل زمستان

درمناطق با آب و خاک شور افزایش نمک در منطقه ریشه و عدم آبشویی آن باعث کاهش گلدهی و میوه دهی و کاهش رشد رویشی درختان می شود. حتی این شوری می تواند 30 تا 40 درصد درختان پسته را خشک کند. در مناطقی که با این شوری و تجمع نمک مواجه هستند آبشویی در زمستان (دوره خواب گیاه) توصیه می شود.

در فصل زمستان به دلیل این که رشد ریشه درختان متوقف می شود و میزان تنفس ریشه کاهش پیدا می کند و بیشترین مقاومت را به شرایط غرقابی و کمبود اکسیژن در خاک پیدا می کند، بنابراین می توان آبشویی درختان پسته را در فصل زمستان بدون هیچ گونه آسیبی انجام داد.

در فصل زمستان عملیات کوددهی انجام می شود که به صورت چالکود است، بهتر است بعد از انجام عملیات کوددهی و پر کردن چالکود زمین آبیاری شود، که این امر باعث شرایط بهتر جذب کود توسط گیاه می شود. انجام آبشویی بعد از بارندگی سنگین زمستان باعث کاهش مصرف آب در آبشویی می شود.

برای آبشویی باغات با خاک و آب شیرین  اندازه گیری شوری یا EC خاک در اعماق مختلف لازم است و در صورت تجمع بیش از حد نمک نیاز به آبشویی می باشد.

آبشویی باغ های پسته در فصل زمستان

نیاز آبی درختان پسته و مشخص کردن دوره آبیاری آن ها

آبیاری درختان پسته، بسته به سن درخت در سال متغییر می باشد. مثلا آبیاری نهال پسته تا درخت بارده در سال بین 3500 تا 9000 متر مکعب متغییر است. نیاز آبی درختان پسته بارور به شرح زیر می باشد:

  1. آبیاری غرقابی یا سطحی 9000 متر مکعب در هکتار.
  2. آبیاری بابلر 6500 متر مکعب در هکتار.
  3. آبیاری قطره ای 5000 متر مکعب در هکتار.

نهال پسته در سال های اول و دوم باید هر 7 روز یک بار آبیاری شود (دوره آبیاری هفت روزه)، از سال سوم تا 10 سالگی (زمان باردهی اقتصادی) دروه آبیاری 15 تا 20 روز می باشد که بستگی به نوع خاک دارد. دوره آبیاری درختان پسته زمان باردهی در ماه های تیر و مرداد 25 تا 30 روز می باشد، که بستگی به نوع بافت خاک دارد.

اگر بافت خاک سبک (شنی) باشد دوره آبیاری هر 25 روز یک بار، اگر بافت خاک متوسط باشد هر 30 روز یک بار و اگر بافت خاک سنگین (رسی) باشد دوره آبیاری هر 35 روز یکبار انجام می شود. در ماه های دیگر سال دوره آبیاری هر 30 تا 40 روز یک بار صورت می گیرد.

بهینه سازی آبیاری درختان پسته در روش آبیاری سطحی یا غرقابی

برای بهینه سازی آبیاری سطحی یا غرقابی بهتر است از روش جوی و پشته در بین ردیف های درختان پسته استفاده شود. در بین ردیف های درختان یک پشته در وسط شکل می گیرد و آب به جایی که از وسط ردیف حرکت کند از طریق پشته به زیر سایه انداز درخت هدایت می شود که این عمل باعث حاصلخیزی بهتر خاک، نفوذ بهتر آب و جذب آن توسط ریشه و بهینه سازی مصرف آب می شود.

  • حداکثر طول ردیف های درختان پسته با بافت خاک سبک 30 متر توصیه می شود.
  • حداکثر طول ردیف های درختان پسته با بافت خاک متوسط 50 متر توصیه می شود.
  • حداکثر طول ردیف های درختان پسته با بافت خاک سنگین 100 متر توصیه می شود.برچسب‌ها:, , ,
برگشت به بالا