خانه اصول کلی باغبانی آموزش هرس کردن نهال پسته

آموزش هرس کردن نهال پسته

2 ثانیه خوانده شده
0
0
140

براي هرس تشکیل فرم نهال پسته بایستی نکات زیر را مورد توجه قرار داد: 1- حداکثر نور، حرارت خورشید و هوا به درون تاج نهال پسته برسد.

2-زاویه بین شاخه باردهنده و شاخه اصلی نهال پسته که حامل شاخه بار دهنده می باشند باید بین 60 تا 80 درجه باشد تا در اثر وزن زیاد محصول شاخه بار دهنده از شاخه اصلی جدا نشود.3- فاصله اولیه شاخه اصلی روي تنه نهال پسته تا روي سطح زمین باید در حدود 100 تا 120 سانتیمتر باشد. هرس باردهی براي نهال پسته الزم است. نهال پسته مانند درخت زیتون معموال هر دو سال یکبار محصول

فراوان می دهد. علت ٓان اینست که میوه پسته روي شاخه هاي جوان دو ساله تولید می شود.

درختی که میوه فراوان دارد قدرت و مواد ذخیره کافی براي تشکیل جوانه ندارد تا در سال بعد حامل میوه شود بنابراین باید در اوایل یا اواخر زمستان هر سال بسته به ٓاب و هواي محل تمام شاخه هایی که در سال قبل میوه دار بوده اند از محل انشعاب حذف شوند. تا اینکه هرس موجب رشد شاخه هاي جوان حامل میوه براي سال بعد

گردد با انجام این هرس محصول سالیانه تنظیم می گردد و تا حدودي سال ٓاوري هم کاهش می یابد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده مهندس نادر زینلی
بارگذاری بیشتر در اصول کلی باغبانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

عارضه ترکیدگی میوه مرکبات چگونه رخ می دهد؟

در اغلب موارد با نوسانات شدید رطوبت خاک و همچنین رطوبت نسبی و دمای هوا مرتبط است. در طول د…